* Цена за активиране на имота: 5 EUR
* Цена на имота: 10 EUR

Създаване на акаунт